Home ||| « ماهِ نصفه نیمه * | Persian Notes | با رژیم‌های غیرِ دموکراتیک معامله نکنید »

May 21, 2004

شیرین عبادی در دانشگاه استنفورد

دلم گرفته از این‌که شیرین عبادی آن‌طور حرف نمی‌زند که ما می‌خواهیم! می‌دانم در ایران چطور با او رفتارمی‌کنند ولی این‌جا داستان جور دیگری‌ست. جمهوری اسلامی را می‌گویم. این‌ها باور کنید این‌جا از کارها و حرف‌هایِ شیرین خیلی خوششان می‌آید. حالا ما چکار کنیم؟ بچه‌های ایران هر چقدر به ما بگویند "شما نمی‌دانید در ایران چه می‌گذرد" ما هم می‌گوئیم " شما هم نمی‌دانید این‌جا چه می‌گذرد". این به آن در! چند دقیقه پیش اسم شیرین را در گوگل زدم، دو هزار و خورده‌ ای لینک درآمد. هر که هر چه دلش خواسته در باره‌ی او گفته. خودتان بروید بخوانید. ما که فردا می‌رویم استنفورد...وات اِوِر *! بعدش هم قرار است برویم رستوران عربی، عیش و نوش... دلتان بسوزد!

* whatever

May 21, 2004 08:00 PM

« ماهِ نصفه نیمه * | Persian Notes | با رژیم‌های غیرِ دموکراتیک معامله نکنید »