Home ||| « فرم و محتوا | Persian Notes | هدیه تولد »

March 27, 2004

کولی

امروز از 9 صبح نشسته ام به بازی کردن با خط ها و رنگ های این صفحه ها. بیرون آفتابی ست انگار. درون هم آفتابی ست همراه با لکه های ابر. دلم هوای سفر کرده ولی نمی دانم کجا بروم! این یک سال گذشته که زدم به چاک جاده خیلی خوش گذشت. پارسال که اسباب و اثاث را گذاشتم تو انبار و راهی شدم، دوستم می گفت حالا دیگر "کاملا" مثل کولی ها شده ای. روحیه ام،انگار، همیشه مثل کولی ها بوده، مثلا.
این ترانه را امروز با پایین ترین کیفیتی که می شد تبدیل به "ام پی 3" کردم حجمش شد 1.14 مگابایت و گذاشتم روی سایت. " سی ان ان" امروز صبح دائم برنامه ی کارخانه های عظیم را نشان می داد که چطور پول در می آورند. دیدم به دردم نمی خورد کانال را عوض کردم به " پی بی اس " که همان پابلیک تله ویژن خودمان باشد. اینها هم یک ضرب دارند برنامه آشپزی نشان می دهند از خانم پیره و آقا فرانسویه و آقا ایتالیه. وقت آنست که بزنم بیرون ببینم دنیا دست کیست. امروز آقا "چهل" بزرگ از راه می رسد!
;!

March 27, 2004 01:33 PM

« فرم و محتوا | Persian Notes | هدیه تولد »
Comments
Post a comment

Remember personal info?