Home ||| « وقتی که مَردا پاشَن...* | Persian Notes | دموکراسی 101 »

May 30, 2005

لينوکس؟

هفت هشت سالِ پيش تلفظ خيلی آمريکایی "لاینِکس" اين‌جا کلی بحث‌انگيز شده بود، حالا هم تلفظ خيلی ايرانی "لينوکس" کمی مرا اذيت می‌کند. تلفظِ فنلاندیِ نامِ کوچک جناب تُروالدز اين است: لينوس، هم‌چون "ليمو"س، يا "مينو"س ولی بروبچه‌های ايرانی (يا به‌قول خودشان "بروبچز") گويا Linux را لينوکس می‌نويسند و لينوِ آن را مثل ليتوِ "ليتوگرافی" تلفظ می‌کنند.
من به پيروی از جدل‌های زندگیِ قبلی خود، آن‌جا که با زبان‌شناسی هم‌راه بود، هنوز باور دارم که نام‌های خارجی را خوب است همان‌طور که در زبان مبدأ تلفظ می‌کنند، تلفظ کرد ولی اگر قرار است مردم کمی آب قاطی تلفظ‌ها بکنند خوب‌تر است به تلفظ انگليسی نزديک‌تر شوند: در اين مورد، به گمان من، "لينِکس" يا "لينيکس" خيلی بهتر از "لينوکس" با اُ کوتاه است.
اين صفحه را هم نگاه کنيد البته ضرر ندارد.

May 30, 2005 06:58 PM

« وقتی که مَردا پاشَن...* | Persian Notes | دموکراسی 101 »