Home ||| « دیروز بود یا امروز؟ | Persian Notes | در روشنائي سپيده دمی كاذب »

July 20, 2004

کَشتی"نشستگانیم"، ای باد شُرطه برخیز

از شخصی که می‌گفته در فیلم خیلی معروفی بازی کرده می‌پرسند:"تو کجای فیلم بودی که اصلأ ندیدیم‌ات؟" و طرف جواب می دهد:"اون‌جا رو یادت هست که یکی در زد ولی تو نیامد؟...اون‌که در زد من بودم!" حالا در این عکس، نفر وسط من‌ام! نه مشروب خوردم نه رقصیدم. فقط رفته بودم مردم را تماشا کنم. بقیه عکس‌ها را هم اگر خواستید تماشا کنید. ضرر ندارد.

July 20, 2004 01:37 PM

« دیروز بود یا امروز؟ | Persian Notes | در روشنائي سپيده دمی كاذب »