Home ||| « زمستان سن هوزه | Persian Notes | فرم و محتوا »

March 19, 2004

عید امسال و پایان یک رویای نابخردانه

نوشته ی بهنود در باره ی نوروز امسال را امروز صبح خواندم. من هیچگاه به اصلاح این رژیم باور نداشته ام و از ساحل نشینان متفکراین دیار، که در این سالها پیگیر اصلاحاتی بوده اند که هیچگاه از مرحله ی حرف خارج نشد، تندی ها دیده ام و شنیده ام. اول مجاهدمان خواندند چون می گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. بعد خشونت طلب و تجزیه طلب خطابمان کردند چون می گفتیم که قداره بندان، قدرت را به آسانی رها نمی کنند. ولی به هر حال همیشه دل امیدوارمان با آنان که در راه آزادی ایران تلاش می کردند و می کنند بوده و هست. ای کاش آنچه بهنود می گوید این بار درست از آب در بیاید. لینک به نوشته ی کوتاه و قدیمی من در باره ی"فیتز کارالدو"
لینک های دیگر:
نوشته ی بهنود: نگاه نيک آهنگ کوثر به نوروز
کاریکاتور نیک آهنگ کوثر "
هفت سین: ابراهیم نبوی

March 19, 2004 02:27 PM

« زمستان سن هوزه | Persian Notes | فرم و محتوا »
Comments
Post a comment

Remember personal info?